Kontakt


Wydawca

Kurier Szczeciński Sp. z o.o.
pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin
NIP:851-262-18-96

Redakcja

Kurier Szczeciński Sp. z o.o.
pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin
tel/fax sekr. 091 44-29-101
e-mail: redakcja@kurier.szczecin.pl