21-10-2021 eKurier | Szczecin/Region
Za nieruchomość więcej o wskaźnik inflacji

Podatek w górę

Podatek w górę
Wobec aktualnego stanu budżetu gminy podniesienie stawek będzie skutkować wzrostem dochodu o ok. 6,7 mln zł. Fot. Dariusz GORAJSKI

W przyszłym roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości w Szczecinie. Radni zaakceptowali zmiany zaproponowane przez prezydenta i jego służby w maksymalnej dopuszczalnej wysokości.

Podstawowa stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wyniesie 1,03 zł od 1 m kw. powierzchni, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m kw. powierzchni, niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 21-10-2021