21-10-2021 eKurier | Kurier Plus
Na 75-lecie

Krótka historia Urzędu Morskiego

Krótka historia Urzędu Morskiego
Wspólne zdjęcie zaproszonych na obchody gości Fot. Marek KLASA

W hali pław na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego świętowano 24 września br. jubileusz 75-lecia Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wręczył odznaczenia państwowe, resortowe i zakładowe pracownikom, a także przedstawicielom 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Za datę powstania Urzędu Morskiego w Szczecinie przyjmuje się 24 września 1946 roku. Wtedy to minister żeglugi i handlu zagranicznego nominował pierwszego dyrektora urzędu - kpt. ż.w. Jana Godeckiego.

„Rozporządzenie ministra utworzyło nowy, samodzielny organ terenowej administracji morskiej na Pomorzu Zachodnim, w miejsce działającej do tego momentu w Szczecinie Delegatury Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, powołanej po okresie wojennym, w celu sporządzenia raportu na temat stanu urządzeń portowych i taboru pływającego" - czytamy na ums.gov.pl.

Od września 1946 roku zaczęły się zapisywać karty historii Urzędu Morskiego w Szczecinie. Gdy w 1947 r. zadekretowano organizację i zakres działania polskiej administracji morskiej, urząd „przejął pieczę nad portami i morskim pasem przybrzeżnym w

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 21-10-2021Image
W hali pław świętowano jubileusz 75-lecia Urzędu Morskiego w Szczecinie. Fot. Marek KLASA
Image
Statek „Planeta I” – najnowszy nabytek Urzędu Morskiego w Szczecinie Fot. Marek KLASA
Image
Fot. Marek KLASA